O mnie

Jestem psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym ( Certyfikat CTPB nr 57), dyplomowanym psychoterapeutą systemowym i terapeutą schematu w procesie certyfikacji.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku Psychologia ze specjalizacją Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie filia w Poznaniu. Ukończyłam Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Tam też ukończyłam szkolenie „Praca poznawczo-behawioralna w zaburzeniach osobowości”. Szkolenie z Terapii Schematu, otwierające ścieżkę do ubiegania się o certyfikat International Society of Schema Therapy.

Ukończyłam w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu Cogito w Warszawie.

Psychoterapia to przede wszystkim spotkanie z osobą, która empatycznie rozumie, uważnie słucha i szanuje pacjenta. Psychoterapia jest procesem, w którym osoba lub całe rodziny zgłaszające chęć pracy nad sobą mają możliwość- przy wsparciu terapeuty- uzyskania większej samoświadomości oraz uruchomienia własnego potencjału w radzeniu sobie z problemami. Psychoterapia nie jest doradztwem, nie daje recept ani gotowych instrukcji. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie pacjenta/ całych rodzin oraz ich odpowiedni poziom motywacji.
Podczas psychoterapii pacjenci modyfikują dotychczasowy, niesłużący im sposób myślenia, uczą się nowych zachowań i umiejętności, poprawiają relacje w całej rodzinie lub małżeństwie.
Pierwsze spotkania mają zwykle charakter konsultacji, podczas których ma miejsce stworzenie genogramu rodziny pacjenta, poznanie oczekiwań pacjenta odnośnie terapii, zaproponowanie przez terapeutę jej najodpowiedniejszej formy. Ustalany jest cel oraz tzw. kontrakt terapeutyczny obejmujący zasady współpracy m.in. czas trwania terapii, częstotliwość spotkań, zasady dotyczące odpowiedzialności finansowej w przypadku odwoływania sesji, zasady przerwania terapii. W czasie kolejnych spotkań wspólnie z pacjentem tworzymy konceptualizację przypadku i pracujemy nad wcześniej określonymi celami wykorzystując odpowiednio dobrane dla problemu pacjenta techniki.

Znany lekarz

Zapraszamy na nasz profil

Kontrakt terapeutyczny

Zobacz