Doradztwo zawodowe

To minimum cztery spotkania mające na celu zbadanie predyspozycji i kompetencji zawodowych dzieci i młodzieży. Spotkania służą diagnozie zainteresowań, umiejętności i wartości w aspekcie trafnego wyboru szkoły i przyszłego zawodu. Spotkania pomagają uczniom uświadomić sobie własne zdolności i zainteresowania, które w przyszłości mogą zapewnić zdobycie atrakcyjnego zawodu, zgodnie z predyspozycjami i indywidualnymi możliwościami. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i trwają 50 minut.