Interwencja kryzysowa

Jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku. Pomaga odnaleźć się w trudnej, życiowej sytuacji i zmobilizować zasoby niezbędne do lepszego poradzenia sobie. Spotkania odbywają się w systemie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie i trwają 50 minut.