Kontrakt psychoterapeutyczny

1. Długość sesji wynosi 50 lub 60 minut w zależności od rodzaju terapii.
2. Częstotliwość sesji raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie w zależności od rodzaju terapii.
3. Warunki odwoływania sesji:
– bez ponoszenia kosztów: max 24 h przed sesją w przypadku sesji od wtorku do piątku, 48 h przed sesją w przypadku sesji w poniedziałek(telefonicznie lub sms). Sesja odwołana po tym okresie jest płatana zawsze, bez względu na to, co było przyczyną nieobecności pacjenta na terapii.
– w przypadku 3 nieobecności pod rząd psychoterapia zostaje przerwana, z wyłączeniem wcześniej ustalonych sytuacji (święta, wakacje, ferie)
– w kwartale dopuszczalne są 3 nieobecności, powyżej psychoterapia zostaje przerwana
4. W sytuacji trudności z dotarciem do gabinetu dopuszczalna jest możliwość realizacji sesji online, uzgodniona wcześniej przez pacjenta z terapeutą .
5. Długość terapii jest zależna od zgłaszanych problemów pacjenta/pacjentów i uzgadniana wspólnie na początku terapii.
6. Czas między sesjami:
– realizowanie ustalonej wspólnie pracy własnej/eksperymentów behawioralnych
– czytanie ustalonych literatury i lektur
7. Prowadzone sesje będą konsultowane z superwizorem