O Mnie

Jestem psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym ( Certyfikat CTPB nr 57), dyplomowanym psychoterapeutą systemowym i terapeutą schematu w procesie certyfikacji.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku Psychologia ze specjalizacją Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie filia w Poznaniu. Ukończyłam Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Tam też ukończyłam szkolenie „Praca poznawczo-behawioralna w zaburzeniach osobowości”. Szkolenie z Terapii Schematu, otwierające ścieżkę do ubiegania się o certyfikat International Society of Schema Therapy.

Ukończyłam w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu Cogito w Warszawie.

Odbyłam staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży, Poradnia Terapii Rodzin, Hostel).

Pracowałam jako psychoterapeuta w ramach Programu Zdrowotnego „Progres” w Zduńskiej Woli oraz w Punkcie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w MOPSCOS w Zduńskiej Woli oraz NZOZ REMED w Zduńskiej Woli.

Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego przy SPZPOZ w Zduńskiej Woli. Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych i konfliktowych oraz w kształtowaniu umiejętności efektywnej komunikacji. Z dziećmi i młodzieżą w obszarze rozwijania ich umiejętności społecznych. Wiele lat byłam związana zawodowo ze szkołami wyższymi gdzie prowadziłam zajęcia z zakresu psychologii i pedagogiki.

Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą pomocą psychologiczno-pedagogiczną, interwencją kryzysową, mediacją rodzinną i rówieśniczą. W gabinecie prowadzę terapię indywidualną dorosłych, terapię rodzin, terapię par i małżeństw, diagnozę dzieci i młodzieży.

W swojej pracy zawodowej wykorzystuję nurt psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu i terapii systemowej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Prowadzoną przez siebie psychoterapię w każdym z nurtów poddaję regularnej superwizji.