Wsparcie psychologiczne

To 1-3 spotkana przeznaczone Dla osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale znalazły się w stresującej życiowo sytuacji, wsparcie może okazać się wystarczającą pomocą w radzeniu sobie ze stresem psychicznym, jaki towarzyszy adaptacji do zmian życiowych czy podejmowaniu wielu wyzwań życiowych równocześnie.

Spotkania odbywają się w systemie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie i trwają 50 minut.