Psychoterapia systemowa rodzin

Psychoterapia rodzinna stanowi remedium na utrudnioną komunikację w rodzinie i brak wzajemnego zrozumienia, które prowadzą do piętrzących się nieporozumień i konfliktów. Dzięki objęciu opieką terapeutyczną jej członków możliwe jest poprawienie funkcjonowania całości systemu rodzinnego.
Wskazaniem do terapii rodzinnej jest wcześniej przeprowadzona konsultacja, która ma na celu określenie problemu, z którym zmaga się dana rodzina. Psychoterapia dla rodzin pozwala również znormalizować relacje międzypokoleniowe i odbudować zaniedbane więzi w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. W zależności od rodzaju problemu rodzina przy pomocy psychoterapeuty uczy się komunikacji i uważności na siebie nawzajem. Psychoterapia rodzinna odnotowuje wysoką skuteczność w przypadku dzieci i osób poniżej osiemnastego roku życia oraz pomaga młodym osobom odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości i zbudować stabilne relacje ze swoimi rodzicami i rodzeństwem, Spotkania rodzin odbywają się w systemie raz na dwa tygodnie i trwają 60 minut.