Przede wszystkim należy pytać.

Po pierwsze samego psychoterapeutę:
1. Czy ma za sobą ukończone szkolenie z zakresu psychoterapii bądź jest w trakcie szkolenia i na jakim etapie?

Psychoterapeutą może mianować się każda osoba, która ukończyła drugi rok szkolenia w (zazwyczaj) 4-letniej szkole psychoterapii. Zatem, nie jest wymagane, aby osoba taka posiadała certyfikat psychoterapeuty czy miała ukończone całościowe, 4-letnie szkolenie akredytowane przez towarzystwo zrzeszające terapeutów np. Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (choć oczywiście dobrze jest, jeżeli terapeuta ukończy cały kurs psychoterapii oraz posiada certyfikat psychoterapeuty, który potwierdza jego kwalifikacje do wykonywania tego zawodu).

Psychoterapeuta może być z wykształcenia psychologiem, ale niekoniecznie. Obecnie szkolenie z psychoterapii odbywają lekarze, pedagodzy, socjolodzy i inne osoby pracujące w zawodach pomocowych lub pokrewnych. Jeżeli dla Pacjenta ważne jest jaki terapeuta ma „podstawowy” zawód, również może o to zapytać.

2. Czy podlega superwizji?

Superwizor najogólniej mówiąc jest osobą która nadzoruje jakość procesu psychoterapii, zwraca uwagę na to co dzieje się w relacji Pacjent-Terapeuta (po obu stronach), wskazuje na to, czego może terapeuta nie dostrzegać i dlaczego, nad czym jeszcze watro popracować z konkretną osobą, pozwala na spojrzenie na proces leczenia z innej, nowej perspektywy, aby psychoterapia osiągnęła oczekiwane rezultaty. Oczywiście Pacjent ma prawo zapytać o nazwisko Superwizora i zweryfikować prawdziwość uzyskanych informacji.

3. Czy przeszedł własną psychoterapię?

Jest to o tyle istotne, że psychoterapeuta, który ma nieprzepracowane swoje problemy nie będzie skuteczny. Nie będzie w stanie pracować z Pacjentem szczególnie w tych obszarach, gdzie sam odczuwa jakiekolwiek trudności. Emocje własne będą przeszkadzały mu w towarzyszeniu Pacjentowi w terapii.

4. W jakim nurcie pracuje?

Podstawy teoretyczne jakie posiada psychoterapeuta (wywodzące się ze szkoły psychoterapii, którą ukończył) zazwyczaj wyznaczają to, na co będzie on zwracał szczególną uwagę w procesie terapii np. pracujący w podejściu psychodynamicznym będzie szukał źródła problemów m.in. we wczesnych doświadczeniach Pacjenta, w relacji jaka jest między nim a Pacjentem, we wczesnych relacjach z ważnymi osobami w życiu Pacjenta. Będzie zwracał uwagę nie tylko na historię życia, ale także na to co dzieje się aktualnie z Pacjentem, jego emocje, myśli, potrzeby, pragnienia, skojarzenia. Będzie zachęcał Pacjenta, aby w bezpiecznych warunkach gabinetu badał to, co nieświadomie kieruje Jego funkcjonowaniem i tym samym docierał do źródła swoich trudności, a w konsekwencji wprowadzał zmiany (łatwiej modyfikować w sobie to, co jest już uświadomione). Będzie tym samym pracował raczej długoterminowo (do kilku lat z jednym Pacjentem).

Po drugie:
1. Warto samemu wybrać się na konsultację i porozmawiać, zobaczyć jak konkretny terapeuta pracuje, jakie emocje budzi, czy może pomóc w zgłaszanych trudnościach i w jaki sposób.
2. Cennym źródłem informacji są znajome, zaufane osoby, które mają za sobą doświadczenie psychoterapii własnej i ich odczucia dotyczące psychoterapeuty, który ich leczył.
3. Jeżeli Pacjent leczy się u lekarza psychiatry –  warto zapytać czy On zna i poleca jakiegoś psychoterapeutę.
4. Internet może być także ważnym źródłem informacji o terapeucie. Nie chodzi jedynie o strony www, ale także opinie nim, choć warto traktować je z pewnym dystansem szczególnie jeżeli są lakoniczne (np.: „polecam”/ „nie polecam), nadmiernie pozytywne/negatywne, podobne do siebie (a pochodzą od różnych osób), pisane pod wpływem różnych, często skrajnych emocji.